brandtätning

Vaseprojekt inriktar sig i första hand på passivt brandskydd och kundanpassad, digital dokumentation för ROT-byggprojekt. Företaget har ett tätt samarbete med Stål & Brandteknik AB. Vi får löpande utbildning och information om användandet av Stål & Brandtekniks heltäckande produkter och monteringsanvisningar för passivt brandskydd.

Passivt brandskydd för ROT-byggen

Uppdragsgivare och  partners

Kundanpassad dokumentation i Excel

Vi dokumenterar löpande alla tätningar, brandavskiljningar och målningar. Varje byggprojekt får en egen, unik dokumentation. Dokumentationen är databasuppbyggd och sorterbar i Excel. Tätningarna

redovisas som vänstervarv i byggprojektets lägenheter och lokaler. Dokumentationen är “levande” och kan enkelt revideras ända tills byggprojektets slutpunkt.

Beställning, inköp och leverans av material

Vaseprojekt beställer, köper in, mängdberäknar och levererar material för passivt brandskydd till varje enskilt byggprojekt. Inköpen redovisas med tillhörande följesedlar.

brandavskiljning

Kontakta oss

 
 
 
 
 

Byggnation av brandavskiljning

Vi utför byggnation av brandklassade, brandavskiljande trummor, väggar och tak.

Brandtätning, isolering och målning


Vaseprojekt utför brandklassad tätning, isolering och målning enligt Stål & Brandtekniks monteringsanvisningar och produktbeskrivningar.

brandavskiljning

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED